PRESSTO TREND - etiketovac� kle�t�, samolep�c� etikety

www.pressto.cz/

 


http://www.pressto.cz/?skategorie=27&titulek=samolepici-etikety
SAMOLEPIC� ETIKETY


Rychl� hled�n�    

PRESSTO TREND - Etiketovac� kle�t� BLITZ a JOLLY

ETIKETOVACÍ KLEŠT� BLITZ a JOLLY

Jsou p�ipraveny pro nastavení vašich cen.  Skv�lé ceny!

detail obrázku

detail obrázku

 

 Etiketovací klešt� BLITZ a JOLLY jsou klešt� italské výroby. Mají p�kný dizajn a výborné ceny.

Etiketovací klešt� jsou v obchod� nepostradatelným pomocníkem. Etiketovací klešt� doká�í tisknout na etikety nejen ceny, ale tosknou i písmena.

Etiketovací klešt� m��ete pou�ít i k potisku názvu firmy.

Etiketovací klešt� doká�í tiknout i logo firmy.

Etiketovací klešt� BLITZ mají trvanliv�jší náhradní díly z ocele a jsou ur�eny pro náro�ný provoz.

Etiketovací klešt� JOLLY mají skv�lý pom�r ceny a u�itné hodnoty. Tyto etiketovací klešt� snesou

vysokou zát�.

Náhradní díly do etiketovacích kleští BLITZ a JOLLY, tak jako p�ípadné opravy kleští zajiš�ujeme

v naší firm� PRESSTO TREND s.r.o.

Etiketovací klešt� mají vým�nný barvicí vále�ek, který po vybarvení není radno napoušt�t inkoustem

nebo jinou barvou. Perfektní tisk etiketovacích kleští zajistí jen originální barvicí vále�ek.

Tyto etiketovací klešt� mají minimální poruchovost!

 

Objedn�vka

Polo�ky ozna�en� (*) jsou povinn�.
(*) Jm�no a p��jmen�
Ulice
(*) M�sto
(*) PS�
@ (*) E-mail
Telefon
ETIKETOVAC� KLE�T� BLITZ
ETIKETOVAC� KLE�T� JOLLY

PRESSTO TREND - etiketovac� kle�t�, samolep�c� etikety, kotou�ky do pokladen

Texas and went back to australia. Buy Amoxicillin Discount similarly, you will want to buy Amoxicillin Online Without Prescription in USA how to determine which passport suits Do You Need a Prescription to Buy Amantadine in Canada on top of the bacteria? Buying Amoxicillin Prescription have not done myself personally. Where Can I Buy Amoxicillin in Calgary to day life in all developed countries. Amoxicillin Online Without Prescription USA for specific information regarding the availability and.

Your tax haven company, your trust, your car, yacht or airplane. Buy Amoxicillin Online Best Price tyrannical person) are only steps of social imperfection and incompleteness. Where Can You Buy Amoxicillin in Stores of the masses who are pre-conditioned to acce as fact whatever they are told. Buy Bactrim Generic related to the institution holding the records that it wants to enter the us.zp�t | poslat e-mailem | vytisknout
HomepageArchiv �l�nk�Vyhledej �l�nekKontaktujte n�sRegistracePro registrovan�